Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Horninovým
Monografie
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Článek
    Příspěvek k fyzikálním zákonitostem prostupu plynu horninovým prostředím
    Scheelit a jeho vzťah k horninovým komplexom kryštalinika malých Karpát