Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hořících
Článek
    Coquimbit z hořících hald z Kladna
    Galenit a anglesit z kladenských hořících hald
    Hoelit (9, 10-antrachinon, C14H8O2) z kladenských hořících hald
    Jefremovit (NH4)2Mg2(SO4)3 z kladenských hořících hald
    Minerály hořících hald dolu Jan Šverma u Žacléře
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Nález langbeinitu na kladenských hořících haldách
    Nové minerály z kladenských hořících hald (12-23 Kladno)
    Selen z hořících odvalů dolu Stachanov
    Vznik sekundárních minerálů v hořících odvalech na vybraných lokalitách uhelných pánví v ČR
    Zonální asociace druhotných minerálů z kladenských hořících hald