Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hruboklastické
Článek
    Devínskonovoveské vrstvy : hruboklastické sedimenty na juhovýchodnom okraji Viedenskej panvy