Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hydrogeologickej
Monografie
    Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina
Článek
    Koncepcia základnej hydrogeologickej mapy ČSSR 1 : 200.000