Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Hydrologický
Článek
    Hydrologický režim podzemních vod a pramenů
    Hydrologický výskum v experimentálnych a reprezentatívnyh povodiach Českej a Slovenskej republiky
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    Hydrologický výzkum Velké Kotliny v Hrubém Jeseníku
    Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v ČR
    Příspěvek k hydrologicky významným formám přetváření propustnosti orných půd
    Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů
    Z Albertova až k pramenům Amazonky : profesor Bohumír Janský vede hydrologický výzkum v českém pohraničí i v horách Asie a Ameriky