Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Impregnačno-žilníkovej
Článek
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši