Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Industrie
Monografie
    Industrie minerale et environnement: aspects geochimiques, hydrogeochimiques, biogeochimiques
Článek
    Ateliér kultury nálevkovitých pohárů na výrobu broušené industrie z kulmských surovin v Holasovicích, okr. Opava.
    Broušená industrie na Hořovicku
    Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika)
    Kamenná industrie z gravettské lokality Pavlov I (okr. Břeclav) - jihovýchodní okraj zkoumané plochy
    Křemičité zvětraliny - významné suroviny pro výrobu štípané industrie
    Křišťálová industrie z okolí Ostrova nad Oslavou
    Mezolitická kamenná industrie
    Neolitická a eneolitická broušená kamenná industrie v Hořovické kotlině
    Petrografický rozbor štípané a broušené industrie z protoúnětického pohřebiště v Pavlově.
    Petrografický výzkum broušené a ostatní kamenné industrie z vedrovických pohřebišť
    Příspěvek k poznání kamenné štípané industrie z pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Praze-Velké Chuchli
    Solifunkční horizont R/W a paleolitická industrie z lokality Krásné Pole
    Starší doba bronzová na Moravě ve světle surovin štípané industrie
    Surovinová základna kamenné štípané industrie nositelů kultury zvoncovitých pohárů ve východní části střední Evropy
    Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech
    Výroba štípané industrie na sídlišti kultury s moravskou malovanou keramikou v Jezeřanech-Maršovicích
    Zastoupení kamenné industrie na lokalitě Pavlov I. (jihovýchodní okraj zkoumané plochy)