Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Inovec
Článek
    Accessory minerals of granitoid rocks of Bokná and Hlohovec blocks, the Považský Inovec Mts.
    Geology of Považský Inovec horst based on geophysical investigation
    K prognózam primárneho zlatého zrudnenia v pohorí Považský Inovec
    Muskovitický pegmatit s obsahom minerálov vzácných prvkov pri Moravanoch nad Váhom (Považský Inovec)
    Niobium-tantalum minerals from granitic pegmatites in the Malé Karpaty, Považský Inovec and Žiar Mountains, Western Carpathians, Slovakia
    Outline of geological-structural development of the crystalline complex and envelope Palaeozoic of the Povážský Inovec Mts.