Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ivana
Článek
    Prínos RNDr. Ľudovíta Ivana, CSc., do slovenskej geológie
    Příspěvek k poznání změn dřevinného a bylinného patra přirozených horských lesů v oblasti Popa Ivana v ukrajinských Karpatech
    Vzpomínka na Prof. Ing. Ivana Trávníčka , CSc.
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka