Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Janeito
Monografie
    Environmental Geotechnics : proceedings of the Fourth International Congress on Environmental Geotechnics (4th ICEG), Rio de Janeito, Brazil, 11-15 August 2002, Volume 1