Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Jezerního
Článek
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
    Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka)
    Wielki Staw - information source of the character of landscape, the vegetation and the lake biotope (Wielki Staw - zdroj informací o charakteru krajiny, vegetace a jezerního biotopu)