Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kamenolomech
Článek
    Anomální seismické účinky při některých těžebních odpalech v kamenolomech a povrchových dolech
    Nové směry v technologii těžby, dopravy a úpravy v kamenolomech
    Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny
    Technické odstřely v kamenolomech jako zdroj krátkoperiodických povrchových vln