Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kanadě
Článek
    Konference o velkých meteoritových impaktech a vývoji planet v Sudbury v Kanadě
    Kontrolní sledování svahů při lomové těžbě surovin v Kanadě
    Některé problémy inženýrské geologie v Kanadě
    Poznatky o matematické geologii v USA a v Kanadě
    XII. Kongres mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Kanadě