Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karboňskich
Článek
    Procesy diagenetyczne v osadach karboňskich północnej częšci monokliny przedsudeckiej
    Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach