Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karotážních
Monografie
    Litofaciální analýza miocénu jižní části karpatské předhlubně na základě reinterpretace karotážních dat
Článek
    Aplikace systému petrofyzikálních rovnic pro interpretaci karotážních měření plynem syceného obzoru ložiska Žukov (15-44 Karviná)
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    Metrologické zásady karotážních měření
    Odlišení uhelného souvrství ve vrtu Slušovice-1 podle výsledků karotážních měření
    Problematika karotážních měření a její interpretace v naftových vrtech v ČSSR
    Účinnost a potřeba doplnění a zdokonalení komplexu karotážních odporových metod
    Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření
    Upřesnění litologického profilu produktivního karbonu ostravska přibližnými překryty karotážních křivek
    Užití metod shlukové analýzy při kvalitativním zpracování karotážních dat
    Využití karotážních křivek při ložiskovém průzkumu hnědého uhlí v Severočeské pánvi
    Využití karotážních měření v ložiskovém průzkumu hnědého uhlí na lokalitě Libouš v SHR
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.