Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Karpatach
Monografie
    Surowce naturalne w Karpatach oraz ich wykorzystanie w pradziejach i wczesnym średniowieczu
Článek
    Opredelenije vozrasta retrogradnogo metamorfizma v zapadnych Karpatach K-Ar metodom po muskovitam
    Rozwój badań utworów miocenu w Karpatach Zachodnich na obszarze Bielsko - Kraków
    Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza
    Utwory wczesnokredowego basenu protoślaskiego w polsko - czeskich Karpatach fliszowych