Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kinetika
Článek
    Kinetika a mechanismus vytvrzování systémů epoxy/anhydrid
    Kinetika flokulace
    Kinetika flokulace
    Kinetika karbonizace pryskyřice Ebolit FF
    Kinetika můstkové flokulace
    Kinetika rozpouštění kalcitu
    Kinetika růstu křemene z přesycených roztoků za normálních podmínek (25°C a 1 atm)
    Kinetika termickej regenerácie zeolitu ZSM-5