Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    KLASTICKÉ
Monografie
    Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů
Článek
    Hrubě klastické sedimenty spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě
    Klastické granáty a chromity spodního karbonu Moravy a jejich provenience
    Klastické sedimenty v jeskyních
    Klastické žíly
    Klastické žíly na dole Kohinoor
    SPODNOBADENSKÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY ZASTIŽENÉ V LOMU KALCIT (BRNO-LÍŠEŇ)