Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Klov
Článek
    Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803)