Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kolektorů
Článek
    Čtvrt století odvodňování podzemních kolektorů v dobývacím prostoru DÚK s.p. v severočeské pánvi
    Extrakce geotermální energie z pórovitých kolektorů
    Geofyzikální a atmogeochemické metody při kontrole staré LNAPL kontaminační zátěže průlinových kolektorů
    Geotechnické vlastnosti terciérních jílů z hlediska realizace podzemních kolektorů v Brně
    Hodnocení kvality kolektorů sedimentů paleogénu z oblasti Uhřic
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Modelové řešení zranitelnosti křídového kolektoru
    Ražba sekundárních kolektorů v historickém jádru Brna jako zdroj geologických poznatků
    Rozšířený generel výstavby kolektorů v hl. městě Praze
    Rychlé proudění vody a regionální transport CIÚ ve slínovcovém kolektoru v České křídové pánvi: potencionální ohrožení JÚ Litá
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem velkolomu Jiří
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem Velkolomu Jiří
    Studie velikosti seizmického zatížení v Ostravském Kolektoru Centrum vyvolaném dopravou
    Studium filtračně jímavostních parametrů karbonátových kolektorů mikroskopickou metodou
    Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru
    Zohlednění dynamických účinků kmitání k dimenzování ostění kolektoru