Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Konferencii
Monografie
    Rezjume dokladov XI-oj meždunarodnoj naučnoj konferencii PETROLGEOCHIM 85
    Sprievodca k XXV. celoštátnej konferencii Slovenskej geologickej spoločnosti
    Zborník abstraktov z 8. česko-slovensko-polskej paleontologickej konferencii v Bratislave, jún 2007
Článek
    Výskum geológie a surovín kvartéru na Slovensku po III. Celoslovenskej konferencii, jeho ďalšie úlohy a cielové programy