Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kongres
Monografie
    1. slovenski geološki kongres. Knjiga povzetkov
    2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec
    2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti 21.9. - 25.9.2011 Sborník abstrakt
    2.otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Monínec 21.9.-25.9.2011
    3. národní speleologický kongres
    3. národní speleologický kongres : rozšířená abstrakta
    3. národní speleologický kongres. Rozšířená abstrakta
    3.Národní speleologický kongres
    10. Česko-Slovenský Mezinárodní Hydrogeologický Kongres, Voda - Strategická surovina pro 21. století
    12. národní hydrogeologický kongres
    Abstrakty, Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Polskie Towarzystwo Geologiczne
    Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009
    Sborník abstrakt, 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti
    Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
    Spoločný kongres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti : zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
    XII. národní hydrogeologický kongres
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby
    XII. národní hydrogeologický kongres - Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské stavby
    XII. národní hydrogeologický kongres - sborník
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby"
Článek
    1. kongres Mezinárodní společnosti pro důlní vody
    3. Světový kongres herpetologů se bude konat v Praze
    6. Regionální kongres o geologii a surovinových zdrojích jihovýchodní Asie
    7. kongres Mezinárodní asociace inženýrské geologie v Lisabonu
    7. kongres mezinárodní asociace inženýrské geologie v Lisabonu
    9. medzinárodný speleologický kongres v Španielsku
    9. mezinárodní speleologický kongres 1986
    10. česko-slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres Ostrava 2009
    10. Mezinárodní speleologický kongres
    12. mezinárodní speleologický kongres ve Švýcarsku
    13. kongres karpatsko-balkánské geologické asociace
    13. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Číně
    13. mezinárodní sedimentologický kongres ve Velké Británii
    14. světový hornický kongres a výstava - Peking '90
    15. kongres INQUA v Durbanu
    15. mezinárodní speleologický kongres v Kerrville, USA
    15. Mezinárodní speleologický kongres v Kerrville, USA
    15. světový naftový kongres - Peking, Čína
    16. mezinárodní speleologický kongres v Brně a předkongresová exkurze do Českého krasu
    17. a 18. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace
    19. kongres Mezinárodní asociace hydrogeologů
    19. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH - AIH)
    28. Medzinárodný geologický kongres
    28. mezinárodní geologický kongres v USA
    29. mezinárodní geologický kongres v Japonsku
    30. mezinárodní geologický kongres v Číně
    Acapulco 97 - XVII.světový hornický kongres a výstava
    Amerika a 28. mezinárodní geologický kongres
    Cesty rozvoje hornictví a 14. světový hornický kongres
    Dvanáctý mezinárodní sedimetologický kongres v Austrálii
    Evropský kongres o regionální geologické kartografii a informačních systémech
    IX. Mezinárodní speleologický kongres
    Kongres americké geologické společnosti
    Kongres Evropské geologické unie
    Kongres Evropské geologické unie
    Kongres sedimentologů v Tunisu
    Mezinárodní geologický kongres, Beijing, Čína, 4.-14.8.1996
    Mezinárodní geologický kongres ve Washingtonu, D.C
    Mezinárodní kongres INQUA v Pekingu
    Mezinárodní kongres inženýrských geologů
    Mezinárodní kongres o báňských sanacích a ekologických rekultivacích ISC Berlin 2005
    Mezinárodní kongres o brachiopodech
    Mezinárodní speleologický kongres opět v České republice
    11. mezinárodní speleologický kongres v Číně
    11. mezinárodní speleologický kongres v Číně
    Mezinárodní vulkanologický kongres IAVCEI
    Mezinárodní vulkanologický kongres IAVCEI (Ankara, září 1994)
    Národní speleologický kongres FFS v Orthez 1994
    Novinky z prekambria. 29.geologický kongres v Kjótu
    Osmý regionální sedimentologický kongres v Tunisu
    První mezinárodní kongres o brachiopodech v Brestu
    První mezinárodní paleontologický kongres v Sydney
    SGK 2009 : Spoločný geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti
    Státní geologická služba a 29. mezinárodní geologický kongres v Kjótu
    Svetový banícky kongres v Dillí - India 19.-23. novembra 1984
    Světový hornický kongres - World Mining Congress (WMC) : 40. výročí založení
    Světový hornický kongres
    21. Světový hornický kongres v Krakově : nové výzvy a vize
    VIII. Kongres regionálního výboru pro stratigrafii mediteránního neogénu (RCMNS)
    VIII. medzinárodný speleologický kongres v USA
    X. medzinárodný speleologický kongres - Budapešť 1989 a speleológia v Maďarsku
    X. mezinárodní kongres o stratigrafii a geologii karbonu
    XI. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Moskvě
    XII. Kongres mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Kanadě
    XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu
    XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu v Krakově
    XIII. svetový banícký kongres v Štokholme
    XIII. Světový hornický kongres
    XIV. mezinárodní kongres o stratigrafii karbonu a permu, Calgary, 17.-21. srpna 1999
    XV. kongres INQUA v Durbanu
    XVI. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace