Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kontexte
Monografie
    Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor. Geografie v kontexte nového regionálneho rozvoja
    Stredoeurópsky priestor - Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja
    Stredoeurópsky priestor ů geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja
Článek
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    Metóda najmenších štvorcov v kontexte geometrie
    Oceanizácia kontinentálnej kory v kontexte teórie tektoniky litosferických platní
    Voxelová reprezentácia v kontexte Goldbergovych rozkladov 3D priestoru
    Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu