Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Konzervace
Monografie
    Obecná chemie pro posluchače oboru restaurátorství a konzervace uměleckých děl
Článek
    Problematika koroze a konzervace skla
    Rozklad pyritu a markazitu ve sbírkách a možnosti konzervace