Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kosti
Monografie
    Analýza kostí končetin mladopaleolitické populace z Dolních Věstonic
Článek
    Lidské kosti z jeskyně Kůlnička
    Nové nálezy fosilních kostí ze Znojemska (Sirenia a Equidae)
    Slonovina, mamutovina a další zuboviny, kosti, rohovina, paroží, želvovina a jiné organické části, používané jako drahé kameny