Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Krkonošsko-jizerský
Monografie
    Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011