Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kruhových
Článek
    O kruhových strukturách
    Vyhodnocení kruhových analýz vzorků zlatonosných rud
    Vznik kruhových struktur a jiných geomentrických tvarů v blokové stavbě