Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Krystalografické
Článek
    Československé krystalografické názoslovie
    Korelace symetrie u rodiny krystalografické bodové grupy C3
    Krystalografické a geochemické vlastnosti kaolinitu z uranového ložiska Stráž pod Ralskem a modelování jeho interakce s kyselými technologickými roztoky