Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    KSČ
Monografie
    Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ
Článek
    Požadavky na výuku mineralogie a petrografie vyplývající za závěrů XVI. sjezdu KSČ