Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kukla
Článek
    Genetické typy antropogenních minerálů haldy uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    George Jiří Kukla - curriculum vitae and selected bibliography
    Hematite, hexahydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany
    Hematite, hexyhydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany
    Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru
    Jiří George Kukla a velká klimatologie globálních změn
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech