Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kůra
Článek
    Letovické krystalinikum: spodnokambrická oceánská kůra varisky začleněná do východního okraje Českého masívu
    Spodní kůra: komplementarita svrchnímu plášti i svrchní kůře