Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kvalitatívnych
Článek
    Vzťah kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov podzemných vod krasovo-puklinových obehov