Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kvantitativního
Monografie
    Odborné zpracování přehledného geologicko-ložiskového zhodnocení specifické oblasti ST 2 dle závěrů VÚC - ZÚR Olomouckého kraje z hlediska surovinové politiky a kvalitativně kvantitativního vývoje ložisek štěrkopísků
Článek
    Metodika rtg. kvantitativního stanovení jílových minerálů, karbonátů i živců
    Nové možnosti kvantitativního zhodnocení výbrusů a nábrusů
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu