Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lipanoch
Článek
    Ropné a plynové akumulácie pri Lipanoch na východnom Slovensku, ich osobitosti a problémy