Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lúhovania
Článek
    Aplikácia bakteriálneho lúhovania pri spracování odpadov
    Fyzikálno-chemické premeny a reaktivita mechanicky aktivovaného sfaleritu v procesoch termického rozkladu a lúhovania
    Zmeny arzenopyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania
    Zmeny pyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania hnedého uhlia