Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Markovovho
Článek
    Použitie Markovovho reťazca pri faciálnej sekvenčnej analýze pestrých vrstiev vrchnej kriedy račanskej jednotky na severnej Orave