Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Masívov
Článek
    Hodnotenie elektrických polí horninových masívov
    Komplexná charakteristika horninových masívov
    Použitie štroktúrnych modelov pre hodnotenie nerovnorodosti horninových masívov