Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mechanického
Článek
    Empirické vztahy určující hodnotu mechanického působení deště na půdu
    Metody diagnostiky přenosových vlastností snímačů mechanického kmitání
    Modelování mechanického chování horninového masivu metodou oddělených prvků
    Porovnání dvou odlišných způsobů měření řezných odporů mechanického nástroje na laboratorním tlakovém pluhu
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Závislost mechanického chování rekonstituované jemnozrnné zeminy na stupni překonsolidace