Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mechanickej
Článek
    Stanovenie mechanickej charakteristiky horninového prostredia v okolí banskej chodby