Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Merkur
Článek
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén (02-33 Chomutov)
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, Severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
    Results of geophysical methods in the northern forefield of open-pits Merkur and Březno
    Tektonika severní části lomu Merkur u Kadaně
    Výsledky komplexu geofyzikálních metod v severním předpolí lomů Merkur a Březno
    Výsledky kontrolního sledování stability výsypky Merkur