Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Měřených
Článek
    Minimální počet měřených ukazatelů konečné deformace pro výpočet deformační elipticity (empirický test)
    Navázání stupnice měřených rychlostí kmitání na podnikový etalon
    Vizuální posouzení seismogramů trhacích prací měřených na Chomutovsku