Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Měřících
Monografie
    Webová stránka 'Aktuální stav vybraných měřících bodů ve štole Josef'
Článek
    Vliv měřících technik a velikosti částic na charakter infračervených spekter jílových minerálů