Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Měřicího
Článek
    Nové prvky distribuovaného měřícího systému na středověkém Dole Jeroným v Čisté
    Rozšíření distribuovaného měřicího systému na dole Jeroným o měření výšky stropu komory K2 laserovým dálkoměrem
    Studie provedení JB měřícího přístroje pro sledování vertikálních pohybů v masivu
    Využití standardizace neutronových metod karotáže k technické profylaxi měřicího systému