Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mid-Holocene
Článek
    Mid-Holocene Dry Spells in Bohemia, Central Europe