Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mineralizovanej
Článek
    Grafit z hydrotermálne mineralizovanej brekcie v Novoveskej Hute (Spišsko-gemerské rudohorie)