Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mineralogickej
Článek
    Štruktúra mineralogickej zbierky Východoslovenského múzea v Košiciach budovanej od roku 1958
    Vzťah mineralogickej a geochemickej zonálnosti na ložisku Zlatá Baňa (Slanské vrchy)