Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Miocénnej
Článek
    Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, hrabnícke súvrstvie)