Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Modernej
Monografie
    Zborník príspevkov : Pôda v modernej informačnej spoločnosti