Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Moldanubia
Monografie
    Excursion to the Czech part of Moldanubia: Durbachitic igneous activity in the Moldanubian Zone
Článek
    Anomální rozložení variací geomagnetického pole při východním okraji moldanubia (oblast Třebíče)
    Metamorphic constraints for a promising tectonic subdivision of Moldanubia
    Tectonometamorphic evolution of the Moldanubian Zone near Jemnice (South Moravia, Bohemian Massif). In Excursion to the Czech Part of Moldanubia