Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Načetín
Monografie
    geologická mapa 01-42 Načetín
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 01-42 Načetín
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána
Článek
    The effect of reduced atmospheric deposition on soil and soil solution chemistry at a site subjected to long-term acidification, Načetín, Czech Republic
    Effects of reduced atmospheric deposition on soil and soil solution chemistry at Načetín, Ore Mts., Czech Republic
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín
    Vývoj krušnohorských rašelinišť (01-42 Načetín, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary)
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv.Šebestiána a Načetín Šebestiána a Načetín